True Story Events

Inspiratie delen

en samen helen…

Bekijk de events kalenderLees het manifest

Events

Met enige regelmaat staan er evenementen gepland. Klik op de knop voor een actueel overzicht.

True Story Manifest

True Story organiseert events om vanuit de passie voor verhalen en de overtuiging van hoe die een bijdrage kunnen leven aan de samenleving. Vanuit gedeelde waarden.

Impliciet willen wil True Story mensen de mogelijkheid bieden om, op ludieke wijze, geweldloos, in opstand te komen tegen:
De status quo, Platgetreden paden, Oppervlakkigheid, Passiviteit, Verslagenheid, Doorslaand Individualisme, Isolatie.

True Story heeft de volgende kernwaarden:

Bemoedigen

Opereren vanuit een verlangen om mensen te helpen en te bemoedigen om vooruit en omhoog te kunnen kijken.

Perspectief bieden

Mensen zicht geven op nieuwe hoop en nieuw vertrouwen.

Inspiratie vormen

Geïnspireerd raken door mensen en mensen geïnspireerd laten raken door middel van het delen van verhalen.

Waardevrij prikkelen

Vrij van oordeel, mensen stof tot nadenken geven.

Diepgang

De diepere laag aanboren waar zovelen niet dagelijks mee in contact staan.

Connectie & contact

Mensen dichter bij elkaar en bij zichzelf brengen.

Betekenis geven

Mensen laten weten dat zij er toedoen.

Beroeren & Motiveren

Mensen in beweging brengen.

Participatie

Mensen motiveren mee te doen.

Cohesie nastreven

Gemeenschapszin bevorderen en dienen als bindmiddel voor de samenleving.

Onvoorwaardelijk liefhebben

Een houding van onvoorwaardelijke liefde hebben naar alle leven op aarde.

Voluit leven

Het leven vieren en koesteren.

Streven naar heelheid

Trachten een remedie zijn voor de ‘ziekte(s)’ van deze tijd (zoals eenzaamheid)

Gerben

Gerben

Founder True Story Coaching

We doen waar we in geloven, en dat is bijdragen aan een mooiere maatschappij. Ik ben blij dat we dat kunnen doen en daarmee van betekenis kunnen zijn voor anderen. Dat geeft ons buitengewoon veel voldoening.

Wat mag je verwachten bij een True Story Event?

Aandacht, Bewustwording, Inspiratie, Waarachtigheid, Beschaving, Betrokkenheid, Empowerment, Versterken, Bekrachtigen, Stimulatie, Geloof in mensen, Vertrouwen, Interactie, Actief bijdragen, Zaaien, Liefde, Barmhartigheid, Genade, Compassie, Laagdrempeligheid, Saamhorigheid, Solidariteit, Verdraagzaamheid, Empathie, Oprechtheid, Integriteit, Waardigheid, Openheid, Veiligheid, Zorgzaamheid, Zuiverheid, Gezondheid, Levenswijsheid, Zintuiglijk
Ervaren, Prikkelen, Verbazing, Verwondering, Magie, Beleving, Verbeelding, Ruimte, Ontplooiing, Positiviteit, Gemeenschapszin, Communityvorming, Duurzaamheid

Zijn de Events niet een ordinair middel om True Story Coaching te promoten?

Vanuit de drive om ook iets voor de samenleving als geheel te betekenen en vanuit de passie voor de kracht van verhalen is dit initiatief ontstaan. Eigenlijk was het idee voor het organiseren van dergelijke events eerder geboren, dan de coachingstak. Het dienstenaanbod van True Story Coaching staat dan ook niet centraal tijdens deze Events.

Hoe gaan jullie om met geloof en levensovertuigingen?

True Story is niet exclusief verbonden aan een religie, maar is op zoek naar inspiratie en voelt aan dat er meer is dan wat we aan de oppervlakte kunnen waarnemen. Daarom is True Story ook gedreven op zoek naar verdieping en wil de terreinen van inspiratie in dit leven op een ruimdenkende manier verkennen. Respect voor ieders levensovertuiging vormt de basis.

Zijn jullie niet gewoon een stelletje moraalridders?

True Story pretendeert niet alle wijsheid in pacht te hebben of te kunnen functioneren als moreel kompas. True Story wil in de kern dan ook niet moraliserend zijn, in de zin dat we ernaar streven anderen niet de maat te nemen, slechts te inspireren.  

Krijgt iedereen zomaar een podium?

True Story is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de verhalen en de uitwerking ervan. Toch zal True Story uiterste zorgvuldigheid betrachten in het uitnodigen van de juiste kandidaten om hun verhaal te delen middels het platform. Ook al is het een streven om mensen wakker te schudden of op z’n minst te prikkelen. Het is niet de bedoeling van True Story om aanstoot te geven, of mensen anderszins te kwetsen. True Story ziet verhalen graag op ludieke wijze vertolkt, maar wel vanuit een realistisch en positief perspectief. Zo streven we naar een uitgebalanceerd aanbod.

 

Wordt er veel verdiend aan True Story Events?

Bij True Story Events staan prestaties en geldelijk gewin beslist niet op de eerste plaats. Het moge duidelijk zijn dat er in onze ogen vooral sprake is van een ideëel karakter. Om deze reden willen wij ook op een ontspannen manier omgaan met het concept en hopen wij vooral op organische groei door het aanstekelijke effect dat we nastreven.

Enthousiast geworden om een event bij te wonen?

Events

Met enige regelmaat staan er evenementen gepland. Klik op de knop voor een actueel overzicht.

Heb je nog vragen?